21 Νοεμβρίου 2010

Η πίστη στο Θεό κάνει τον άνθρωπο πιο ευτυχισμένο;

Πρόσφατα αποτελέσματα στη κοινωνική ψυχολογία φαίνεται να το επιβεβαιώνουν


Η σχέση μεταξύ Χριστιανικής πίστης και κατάστασης ευτυχίας διερευνήθηκε πρόσφατα σε επτά μελέτες, στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν δύο κλίμακες για τον καθορισμό αυτής της σχέσης [1]. Η πρώτη, που ονομάζεται κλίμακα Francis [2] και μελετά τη στάση απέναντι στο Χριστιανισμό, είναι μια "24-μερής βαθμολογημένη απογραφή, που ασχολείται με τη συναισθηματική στάση απέναντι στον Θεό, τον Ιησού, την Αγία Γραφή, την προσευχή, και την εκκλησία". Άτομα, υποκείμενα στην έρευνα, αξιολόγησαν τα άνω θέματα με βάση πέντε επιλογές που κυμαίνονταν από "συμφωνώ έντονα" έως "διαφωνώ έντονα." Η δεύτερη, που βασίζεται στην κλίμακα Απογραφής Ευτυχίας της Οξφόρδης [3], χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση βαθμών ευτυχίας.

Στα πλαίσια των επτά ερευνών μελετήθηκαν συνολικά 3.334 άτομα.  Πέντε μελέτες έδειξαν μια θετική συσχέτιση μεταξύ Χριστιανικής πίστης και ευτυχίας. Σε μια μόνο, την έκτη μελέτη (n = 331), προέκειψε αρνητική συσχέτιση.

Πρόσφατα, μια
νέα μελέτη από ερευνητές του πανεπιστημίου της Ουαλίας στη Βρετανία [4] επιχείρησε να αναπαράγει τα αποτελέσματα των έξι αυτών μελετών. Οι ερευνητές επανέλαβαν και τη μελέτη που έδειξε αρνητική συσχέτιση, η οποία αυτή τη φορά έδειξε θετικά αποτελέσματα. Φαίνεται πως εκείνη η μελέτη πιθανώς να είχε διεξαχθεί εσφαλμένα. Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Ουαλίας αποδίδουν το αρνητικό αποτέλεσμα της μελέτης αυτής στο γεγονός ότι η μελέτη αυτή με τα αρνητικά αποτελέσματα  πραγματοποιήθηκε σε χώρα με διαφορετική γλώσσα (τα γερμανικά), ενώ οι πέντε πρώτες μελέτες είχαν πραγματοποιηθεί σε αγγλόφωνες χώρες. Οι βαθμολογικές κλίμακες και οι διαφορές στη γλωσσική διατύπωση του ερωτηματολογίου ενδέχεται να κάνουν τέτοιες μελέτες δύσκολες και να οδηγήσουν σε διαφορετικά αποτελέσματα.

Εν πάσει περιπτώσει, σε έξι από επτά μελέτες, σε σύνολο 3.003 ατόμων, βρέθηκε μια σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα σε μια χριστιανική συμπεριφορά και την ευτυχία (στη τελευταία μελέτη μάλιστα, οι παράμετροι ήταν: r = 0,38, p <0,001, n = 89). Αυτό σημαίνει ότι άτομα με την πιο θετική χριστιανική πεποίθηση, με βάση την κλίμακα Francis, είναι και τα πιο ευτυχισμένα κατά την κλίμακα Απογραφής Ευτυχίας της Οξφόρδης.


Οι έρευνες αυτές παρέχουν μια εξαιρετική απόδειξη για αυτό που ονομάζεται «διπλή αποκάλυψη», δηλαδή  αυτό που διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού (για παράδειγμα Ψαλμός 5, 11) έχει άμεση σχέση με αυτά που παρατηρούμε στο φυσικό κόσμο. 

Πηγές:

[1] J. C. Patterson II, “God makes you glad: Positive Christian attitude linked to happiness“, http://www.reasons.org/god-makes-you-glad-positive-christian-attitude-linked-happiness
[2] L. J. Francis and M.T. Stubbs, “Measuring attitudes towards Christianity: from childhood into adulthood,” Personality and Individual Differences, 8(1987), 741-743.
[3] M. Argyle, M. Martin, and J. Crossland, “Happiness as a function of personality and social encounters,” In J. P. Forgas & J. M. Innes (Eds), Recent advances in social psychology: an international perspective. Amsterdam: North Holland-Elsevier Science, 1998, pp. 189-203.
[4] L. J. Francis and M. Robbins, “Correlation between Religion and Happiness: A Replication,” Psychological Reports  92 (2003): 51–52.

Δεν υπάρχουν σχόλια: